HERENACCOORD

Gilbert Bécaud

Repertoire


Van “Renaissance” tot “Elton John”

Om te blijven boeien wordt er gestreefd naar een grote afwisseling in het repertoire.


Onze muziek varieert van renaissance muziek tot klassiek, van romantiek tot hedendaagse muziek.