Welkom op onze website!

Herenaccoord Valkenswaard stopt.

Tijdens de algemene vergadering van 26-8-2020 hebben de leden van mannenkoor Herenaccoord Valkenswaard besloten om te stoppen.

Door de afnemende kwaliteit van hun stemmen, welke inherent is aan de leeftijd van de mannen, is het koor niet meer in staat om het repertoire dat ze willen zingen nog behoorlijk uit te kunnen voeren.

Helaas is er, ondanks herhaaldelijke oproepen in media en verspreiden van flyers, geen versterking in de vorm van nieuwe zangers bijgekomen en zal het ledenaantal alleen maar minder worden.

Hierdoor is er geen toekomst meer voor het koor.

Deze situatie hebben de mannen al aan zien komen maar is door het afzeggen van uitvoeringen, het niet kunnen repeteren en door de coronacrisis in een stroomversnelling gekomen.

Op 1 oktober 2020 zal de vereniging opgeheven worden, het is vanaf heden in liquidatie en gaat de vereffeningsperiode in.

Herenaccoord Valkenswaard dankt iedereen die ons in de 31 jaar van het bestaan een warm hart heeft toegedragen en bij onze uitvoeringen aanwezig was.

Een speciaal woord van dank aan alle muzikanten die door hun talent onze concerten een groot succes hebben gemaakt.

U kunt hierop tot 1 december 2020 reageren.

Via e-mail:  info@herenaccoord.nl  of per post naar:

Herenaccoord Valkenswaard Sparrenlaan 84. 5553 CZ  Valkenswaard.

Namens Herenaccoord Valkenswaard, secretaris Hans van den Broek.